# For party and its administrative fund management:

Bank : Nepal Investment Bank Ltd.

A/C Name : Bibeksheel Sajha Party

A/C No : 03801040253567

Branch : Maharajgung,KTM

A/C Type : Current Account

 

विवेकशीळ साझा पार्टीलाई बैंक मार्फत पनि रकम पठाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। रकम पठाईसकेपछि हामीलाई निम्न इमेल र फोन नं मा सम्पर्क गर्नुहोला।
funds@bibeksheelsajha.org अथवा 01-4015528 (०१-४०१५५२८ ) मा रकम जम्मा गरेको भौचरको एक प्रतिलिपि हामीलाई इमेल गर्नुहोला।

Sharan Karki शरण कार्की
Fund Raising Officer श्रोत व्यवस्थापन अधिकारी
BibekSheel Sajha Party विवेकशीळ साझा पार्टी 
Contact: 9851221603
Email: funds@bibeksheelsajha.org

सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद।